Mundu guztia dago zergen ekarpenaren mende (ez ahaztu zergak ez direla PFEZa soilik, eta, bide batez esanda, BGOE salbuetsita egongo da), eta, gainera, bere kideen bizi-premiak aseta dituen gizarte batek elkartasun- eta lankidetza-egoera ohikoagoak ekarriko lituzke gaur egun baino, bai eta kultura-, arte- eta jolas-arloko ekarpenak ere, ongizate pertsonal handiagoaren ondorioz.

Zaintzaren funtsezko lana, denbora luzean gutxietsia eta ia emakumeei bakarrik dagokiena, gizarteari ekarpena egitea komenigarriena izango litzatekeen harreman pertsonal eta sozialen eremuetako bat da.
Orain, PFEZaren aitorpenaren bidez, zenbait onura sozial publiko jasotzeko ekarpena egiten dugu, hala nola osasuna, hezkuntza, etab., BGOErekin are gehiago orekatuko litzateke jasotzen duguna eta legez ematen duguna. Gizartearen onurarako borondatez emandakoaz gain.

Gainera, ezin da esan gaur egun elkarrekikotasuna bermatuta dagoenik enpleguaren bidetik egiten den ekarpenaren bidez. Zaintzaren funtsezko lana, mendeetan gutxietsita eta gaizki banatuta egon dena, gizarte-ekarpena ekoizpen-sistemara mugatu ezin izatearen adibide argia da.

Bestalde, argi dago enplegu asko daudela, gizarte osoari ezer ez ekartzeaz gain, kalte larria egiten diotenak, gure espazioaren barruan eta kanpoan (adibidez, armagintzan), eta haien izateko arrazoi bakarra gizarte pribatuentzat onurak lortzea da.