Oinarrizko Errenta Sarearen Elkarteko akademikoek egindako hainbat azterlanek erakutsi dute pobrezia-atalasearen berdina den BGOE bat finantza daitekeela (ikerketak Kataluniari, Espainiako Erresumari eta Gipuzkoari buruzko datu fiskalekin egin dira) PFEZaren erreforma erradikal baten bidez. Azterlanen ezaugarri komunak honako hauek dira:

  •  BGOE PFEZtik salbuetsita egongo litzateke.
  • BGOE baino txikiagoa den edozein diru-prestazio publiko ezabatu egiten da, eta BGOE baino handiagoa denean, hura osatzen da hartzaileak gal ez dezan. EAEn BGOE baterako LPE sustatzen dugunok aldaketa bat sartu dugu, eta, nahiz eta jakin badakigun finantzaketa apur bat garestituko duela, beharrezkoa iruditzen zaigu koherentzia ideologikoagatik: kontribuzio-izaerako prestazioek (pentsioak eta langabezia-prestazioak) soldaten tratamendu bera izango dute, hau da, BBBk xurgatu beharrean, horri gehituko zaizkio eta, ondoren, dagokien PFEZaren zerga-kargaren mende jarriko dira.
  • BGOE autofinantzatzen da, hau da, ez du egiturazko defizit garbirik sortzen. Horrek esan nahi du PFEZn ordura arte biltzen dena biltzen jarraitzen dela, BGOE finantzatzeko beharrezkoa denaz gain.
  • Banaketa-eragina progresiboa da.
  • Helduen% 50ek baino gehiagok, diru-sarrera txikiagoekin, errenta garbia hobetzen du egungo egoerarekin alderatuta, eta, jakina, baita adingabe guztiek ere.
  • Statu quo-aren erreskate-klausula edo konpentsazio-klausula bat aurreikusten da errenta gordin baliokidearen 80. pertzentilaren azpitik dauden familientzat. Horrek esan nahi du % 20tik beherako etxe aberatsek (errenta handiena dutenek) ez dutela inoiz okerrera egingo erreformaren aurreko egoerarekin alderatuta.
  • Progresibitate- eta banaketa-indizeen emaitzek oso balio argiak erakusten dituzte erreformaren ondorengo errentaren birbanaketan berdintasun handiagoa izatearen alde.

PFEZaren bidez BBBren finantzaketa simulatzeko ereduek balio izan dute haren ezarpena kimera bat zela planteatzen zuten kontrako ahots askori aurre egiteko, ez baitzen hori posible egingo zuen aurrekontu publikorik egongo. PFEZaren erreforma soilarekin, gure zerga-sistemaren zergarik garrantzitsuenarekin, finantzaketa bideragarria dela frogatu ondoren, finantzaketari buruzko eztabaida beste plano batean kokatzen da, askoz eskuragarriagoa eta, batez ere, etorkizun handiagokoa, gaur egun dauden zerga guztiei eta sor daitezkeen beste zerga berri batzuei heltzeko, BGOE ordaintzeari lotutakoak baino asmo zabalagoko zerga-erreforma baten helburuak hartzen saiatu ahal izango baitira.