BGOEk bermatutako eta baldintzatutako gutxieneko prestazioekiko (DSBE edo BGDS, adibidez) aldea du eremu guztietan:

  • Gai da pobreziarekin amaitzeko, eta hori ezin egin izan du EAEn 30 urte baino gehiago egon ondoren, DSBE; izan ere, Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko 2018ko Inkestaren datuen arabera, erkidego horretan pobrezia-egoeran zeuden pertsonen % 31k ezin izan zuten prestazioa jaso, eta sartu zirenen erdiek egoera horretan jarraitzen zutela adierazi zuten.
  • Administrazio-sinpletasuna eta kudeaketa-kostu ekonomikoak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko eta Gizarte Segurantzako administrazioek gaur egun eskaintzen dituztenak baino txikiagoak izango dira.
  • BGOE ex-ante jasotzen da, hau da, DSBE eta BGDS kobratzea (ex-post) ahalbidetzen duten pobrezia-baldintzak betetzen direla frogatu gabe, eta horrek, funtsean, bazterketaren aurkako prebentzio-neurri bat ematen du.
  • BGOEk aukera ematen du baldintzapeko prestazioa jasotzen duen pertsonaren estigmatizazio sozialari lotutako kalte psikologiko eta moralak saihesteko, “Pertsona pobreei” soilik zuzenduta.