BGOEk eraginkortasunez helduko lioke emakumeen desberdintasunaren eta mendekotasunaren arrazoi nagusietako bati, eta horiei guztiei zentzuzko finantza-autonomia emango lieke. Horrek ez du esan nahi gizarte heteropatriarkala eta haren ondorioak amaituko direnik. Ezta bere gaitz larri bat, indarkeria matxista, ezabatzea ere.
Hala ere, kasu batzuetan, autonomia ekonomiko handiago hori indarkeria-zikloetatik irtetea errazteko tresnetako bat izan liteke.

Era berean, BGOEk emakumeei emango liekeen askatasun eta autonomia handiagoa – Emakumeak baitira lan-munduan sartzeko aukera-desberdintasuna lotsagabeen pairatzen dutenak, enpleguen prekarietatea, lanen gutxiespena eta lan-eremuetako jazarpen- eta indarkeria-prozesuak – Tresna baliotsua litzateke egoera horri negoziatzeko gaitasun handiagoarekin eta indar-harreman hobearekin aurre egiteko.

Gainera, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentak ez bezala (bizikidetza-unitate gisa familia hartzen du eta kideetako bat izendatzen du hartzaile gisa), kide batzuek besteekiko duten mendekotasun ekonomikoa sendotuz, BGOE pertsona bakoitzari emango litzaioke banaka, bizikide guztientzat autonomia ekonomiko handiagoa ahalbidetuz, eta, horrela, beste mota bateko loturak eta bizimoduak ezartzeko aukera emango litzateke, familia nuklearraren araberako eredu ekonomikotik eta mendekotasun ekonomiko txikiagoetatik harago. Ildo horretan, errenta pertsonalizatzea beste mugarri bat da politika publikoak gero eta gehiago “ohitzearen” aurkako borrokan.