Bideo labur honetan azalduko dugu zergatik egiten dugun apustu Oinarrizko Errenta Baldintzagabearen alde Euskal Autonomia Erkidegoko Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) aurrean. Izan ere, errenta hori ez da eraginkorra pobreziarekin amaitzeko.

(Josu Balmaseda eta Itziar Guerendain EAEko Oinarrizko Errentaren aldeko Sustatzaileko kideak dira)


Zer esan nahi du Oinarrizko Errenta baldintzarik gabekoa izateak? Zer desberdintasun daude gutxieneko errenten beste politika batzuekin, hala nola Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarekin (DSBE) edo Ingreso Minimo Vital-ekin (IMV)?

Gutxieneko errentak kobratu ahal izateko (DSBE, IMV…), pertsonek baldintza (errenta-maila, erroldatze-urteak…) eta betebehar (laneratzea…) batzuk bete behar dituzte.

Horrek laguntzak jasotzea oztopatzen die baliabiderik ez duten pertsona askori, zailtasunak baitituzte izapide guztiak kudeatzeko eta eskatzen diren baldintza guztiak betetzeko.Izan ere, Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko 2018ko Inkestaren datuen arabera, EAEn pobrezia-egoeran zeuden pertsonen %31k ezin izan zuten DSBE sistema jaso.

Baldintzazkotasuna onuradunen kontrol-politika da, eta horrek, kudeaketa-gastu handia izateaz gain, estigmatizatu eta tratu txarrak ematen dizkie bazterketa-egoeran dauden pertsonei.

Gutxieneko errenten baldintzaren aurrean, Baldintzarik Gabeko Oinarrizko Errenta pertsona guztiei emango litzaieke, baldintzarik eta betebeharrik gabe.Horrela:

1. Oinarrizko errenta behar duten pertsona guztiengana iristea bermatzen da
2. Pobreziari prebentzioz aurre egiten zaio, pertsonak esku hartzeko baliabiderik gabe geratu (eta frogatu) arte itxaron beharrean.
3. Baztertuta dauden pertsonak estigmatizatzea eta kontrolatzea saihesten da
4. Administrazioa sinplifikatzen da eta kudeaketa-kostuak aurrezten dira

Sinatu ekimena